Brandwerende scheidingen Dongen

Deze opdrachtgever moest na een bezoek van het bevoegd gezag een brandscheiding maken om bij eventuele calamiteiten het aanwezige personeel een veilige vluchtroute te garanderen.